Publications

 • International Journal
 • Author - Mr. Sanjaysinh H. Zala, Prof. Darshit Shantilal Dadhaniya, Mr. Nikul K. Patel
 • 2017
 • International Journal
 • Author - Mr. Mohit S. Parmar, Mr. Deepak Arjunbhai Solanki, Co-Author - Prof. Bhavin Jentilal Vegada
 • 2016
 • International Conference
 • Author - Dr. Ashvin Jaysukhbhai Makadia, Dr. J. I. Nanavati
 • 2014
 • International Journal
 • Author - Dr. Ashvin Jaysukhbhai Makadia, Dr. J. I. Nanavati
 • 2013
 • International Conference
 • Author - Dr. Ashvin Jaysukhbhai Makadia, Dr. J. I. Nanavati
 • 2013
 • International Conference
 • Author - Dr. Ashvin Jaysukhbhai Makadia, Dr. J. I. Nanavati
 • 2013
 • International Conference
 • Author - Dr. Ashvin Jaysukhbhai Makadia, Dr. J. I. Nanavati
 • 2013
 • International Journal
 • Author - Prof. Bhavin Jentilal Vegada, Mr. Satish B. Sharma, Mr. Chirag P. Devan, Mr. Vikas J Lakhera
 • 2013
 • International Journal
 • Author - Prof. Mukesh Vallabhbhai Vekariya
 • 2012
 • National Journal
 • Author - Prof. Mukesh Vallabhbhai Vekariya
 • 2012
 • International Journal
 • Author - Prof. Sunilbhai Govindbhai Janiyani, Prof. P. D. Solanki
 • 2012
 • International Conference
 • Author - Prof. Sunilbhai Govindbhai Janiyani
 • 2012
 • International Conference
 • Author - Prof. Mehul K Pujara