Publications

 • National Conference
 • Author - Vipinkumar G Yadav, Prof. Vivek Jitendrabhai Gohil, Kishan C Lashkari
 • 2016
 • Research Paper
 • Author - Prof. Chetan Girdharbhai Solanki
 • 2016
 • International Journal
 • Author - Prof. Viral Harjivandas Desani, Mr. Kishan Dudhatra
 • 2016
 • International Conference
 • Author - Prof. Ujjval Jayantibhai SolankiProf. P. J. Gundaliya, Prof. Mansukh Dhanjibhai Barasara
 • 2016
 • International Journal
 • Author - Mr. Bhalani Raj, Prof. Dipak Keshavjibhai Jivani
 • 2016
 • International Journal
 • Author - Mr. Mohit Vachhani, Prof. Dipak Keshavjibhai Jivani
 • 2016
 • International Conference
 • Author - Prof. Ujjval Jayantibhai Solanki, Prof. Mansukh Dhanjibhai Barasara, Prof. (Dr.) P. J. Gundaliya
 • 2015
 • Research Paper
 • Author - Prof. Rakesh Maheshbhai Fataniya, Prof. Rihan Maaze
 • 2015
 • National Conference
 • Author - Prof. Ujjval Jayantibhai Solanki, Kunal P Bhagat, Chetan P. Hadial
 • 2015
 • National Journal
 • Author - Prof. Ujjval Jayantibhai Solanki, Prof (Dr.) P.J Gundaliya, Co-Author - Prof. Mansukh Dhanjibhai Barasara
 • 2015
 • National Conference
 • Author - Prof. Ujjval Jayantibhai Solanki, Prof. Mansukh Dhanjibhai Barasara, Prof. (Dr.) P. J. Gundaliya, Co-Author - Prof. Mansukh Dhanjibhai Barasara
 • 2015
 • International Journal
 • Author - Prof. Ronak Bipinbhai Patel, Ritvij. D. Trivedi, Sejal Patel, Dr. D. S. Vyas
 • 2015
 • International Journal
 • Author - Prof. Ronak Bipinbhai Patel, Ritvij. D. Trivedi, Sejal Patel, Dr. D. S. Vyas
 • 2015
 • National Conference
 • Author - Yogesh Akbari, Students
 • 2015
 • National Conference
 • Author - Yogesh Akbari, Natasha and Madhavi
 • 2015
 • National Journal
 • Author - Bipin M Vaghasiya, Prof. Dipak Keshavjibhai Jivani
 • 2015
 • International Journal
 • Author - Bipin M Vaghasiya, Prof. Dipak Keshavjibhai Jivani
 • 2015
 • International Journal
 • Author - Manek Milan, Prof. Dipak Keshavjibhai Jivani
 • 2015
 • International Journal
 • Author - Prof. Dipak Keshavjibhai Jivani
 • 2014
 • International Journal
 • Author - Prof. Dipak Keshavjibhai Jivani
 • 2014
 • National Journal
 • Author - Prof. Kaushik Chhaganlal KoradiaMr. Kandarp Badiani
 • 2014
 • International Journal
 • Author - Prof. Kaushik Chhaganlal KoradiaMr. Nikhil B. Fultariya
 • 2014
 • International Journal
 • Author - Sharad. M. Kondhiya, Yogesh. V. Akbari, N.K. Arora
 • 2014
 • International Journal
 • Author - Sharad. M. Kondhiya, Yogesh. V. Akbari, N.K. Arora
 • 2014