Publications

 • International Journal
 • Author - Prof. Ujjval Jayantibhai SolankiProf. P. J. Gundaliya, Prof. Mansukh Dhanjibhai Barasara
 • 2017
 • Research Paper
 • Author - Prof. Rajdip Manjibhai Bhadaraka, Kamlesh Gadhvi, Bataviya Jaydeep, Bhavik Kothivar
 • 2017
 • Research Paper
 • Author - Prof. Chetan Girdharbhai Solanki
 • 2017
 • Research Paper
 • Author - Prof. Chetan Girdharbhai Solanki, Co-Author - Prof. Mansukh Dhanjibhai Barasara
 • 2017
 • International Journal
 • Author - Sunny Vachhani, Yogesh V. Akabri, Dr. N.K.Arora
 • 2017
 • International Journal
 • Author - Sunny Vachhani, Yogesh V. Akabri, Sharad Kondhiya
 • 2017
 • International Journal
 • Author - Sandip Rathod, Yogesh V. Akbari
 • 2017
 • International Journal
 • Author - Umang Sabhaya, Yogesh V. Akbari, Sharad Kondhiya
 • 2017
 • International Journal
 • Author - Keval Vanpariya, Yogesh V. Akbari
 • 2017
 • International Journal
 • Author - Tejas Vagadia, Yogesh V. Akbari
 • 2017
 • Research Paper
 • Author - Niraj Patel, Prabhakar Kumar
 • 2017
 • Research Paper
 • Author - Prof. Chetan Girdharbhai Solanki
 • 2016
 • International Journal
 • Author - Prof. Viral Harjivandas Desani, Mr. Kishan Dudhatra
 • 2016
 • International Conference
 • Author - Prof. Ujjval Jayantibhai SolankiProf. P. J. Gundaliya, Prof. Mansukh Dhanjibhai Barasara
 • 2016
 • International Journal
 • Author - Mr. Bhalani Raj, Prof. Dipak Keshavjibhai Jivani
 • 2016
 • International Journal
 • Author - Mr. Mohit Vachhani, Prof. Dipak Keshavjibhai Jivani
 • 2016
 • International Journal
 • Author - Prof. Mohit Shashikantbhai Vachhani, Prof. Dipak Keshavjibhai Jivani
 • 2016
 • International Journal
 • Author - Prof. Ronak Bipinbhai Patel, Ritvij. D. Trivedi, Sejal Patel, Dr. D. S. Vyas
 • 2015
 • International Journal
 • Author - Prof. Ronak Bipinbhai Patel, Ritvij. D. Trivedi, Sejal Patel, Dr. D. S. Vyas
 • 2015
 • National Conference
 • Author - Prof. Ujjval Jayantibhai Solanki, Prof. Mansukh Dhanjibhai Barasara, Prof. (Dr.) P. J. Gundaliya, Co-Author - Prof. Mansukh Dhanjibhai Barasara
 • 2015
 • International Conference
 • Author - Prof. Ujjval Jayantibhai Solanki, Prof. Mansukh Dhanjibhai Barasara, Prof. (Dr.) P. J. Gundaliya
 • 2015
 • Research Paper
 • Author - Prof. Rakesh Maheshbhai Fataniya, Prof. Rihan Maaze
 • 2015
 • National Conference
 • Author - Prof. Ujjval Jayantibhai Solanki, Kunal P Bhagat, Chetan P. Hadial
 • 2015
 • National Journal
 • Author - Prof. Ujjval Jayantibhai Solanki, Prof (Dr.) P.J Gundaliya, Co-Author - Prof. Mansukh Dhanjibhai Barasara
 • 2015